Wersja polska Wersja angielska Wersja niemiecka Wersja rosyjska
Logowanie:

Nowy Sącz

Nowy Sącz wczoraj i dziś…

Nowy Sącz wzniesiony na gruntach wsi Kamienica, lokowany był na mocy dokumentu króla Wacława II Czeskiego, z 8 listopada 1292 roku był jedynym miastem na ziemiach polskich, powstałym za jego panowania. Nazwę przyjął od sąsiedniego grodu o starszym rodowodzie Starego Sącza. W mieście nad Dunajcem często gościli polscy monarchowie. Tu w 1320 r. odbyło się spotkanie wielmożów małopolskich z poselstwem węgierskiego króla Karola Roberta, który zamierzał poślubić córkę Władysława Łokietka. W 1358 r. przebywał Kazimierz Wielki, za którego rządów wybudowano nowosądecki zamek. W 1409 r. gościł w grodzie Władysław Jagiełło i książę Witold, przygotowując plan wojny z Krzyżakami, a w 1440 r.- Władysław, nazwany przez potomnych Warneńczykiem. Swoich synów kształcił tu - pod okiem Jana Długosza i Kallimacha - Kazimierz Jagiellończyk. W latach świetności, w XV i XVI wieku, Sącz nazywano „polska Sieną”. Nowy Sącz ma bogatą historię, znaczoną zrywami patriotycznymi od czasów Władysława Łokietka, po walkę z okupantem podczas „potopu szwedzkiego” (zbrojne wystąpienie sądeczan w grudniu 1655 r., 13 dni przed uwolnieniem Częstochowy, zapoczątkowało wyzwalanie całego kraju) oraz szczyci się działalnością niepodległościową Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  i antyhitlerowską konspiracją w latach II wojny światowej. W dzieje miasta złotymi zgłoskami wpisali się m.in.: alchemik i "ojciec" współczesnej chemii Michał Sędziwój; ostatni starosta sądecki Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Wielkiego, współtwórca Konstytucji 3 Maja. Dziś jest stolicą regionu, siedzibą powiatów: grodzkiego i ziemskiego, jednym z najważniejszych centrów w Małopolsce. To tu prężnie rozwijają się uczelnie, na czele z Wyższą Szkołą Biznesu – NLU i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, mały przemysł i usługi, kultura, folklor oraz ”sądeckie tygrysy”- firmy znane i uznane daleko poza granicami miasta i województwa. Wśród nich jest m.in.: ”Konsol” ( wędliny z kurczaka), ”Koral”(lody), ”Fakro”  ( produkcja okien), ”Wiśniowski” (ogrodzenia i bramy), ”Newag” ( m.in. pociągi dla kolei miejskiej w Warszawie). Jest wreszcie Nowy Sącz bramą do znanych uzdrowisk i "Mekką turystów" przemierzających bardzo lubiane przez Karola Wojtyłę, późniejszego papieża, Beskidy.

Nowy Sącz miasto historyczne…

Nowy Sącz znalazł się w gronie 32 miast wyróżnionych dwuzłotową monetą, w serii „Historyczne miasta w Polsce” Wyboru dokonała komisja na czele z prof. Henrykiem Samsonowiczem. Narodowy Bank Polski rozpoczął emisję serii monet we wrześniu ub. r., a „sądecka” dwuzłotówka weszła do obiegu 6 grudnia.
Przy tej okazji sądeccy historycy przypomnieli, iż w wiekach średnich Nowy Sącz, zgodnie z przywilejem lokacyjnym króla Wacława II, miał prawo bić swoją monetę – brakteat sądecki. Przez dziesiątki lat nie było dowodu, czy miasto wykorzystało ten przywilej. Dopiero odkrycie dr. Borysa Paszkiewicza z Zamku Królewskiego w Warszawie, w 1967 roku, we wsi Pałęk pod Krakowem, pozwoliło potwierdzić to przypuszczenie. Wśród 516 brakteatów z różnych części Polski, 16 – dzięki wytłoczonemu smokowi - rozpoznano, jako brakteaty sądeckie. Można je oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum im. Przypkowskich w JędrzejowieAwers: W centralnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2006. Poniżej orła stylizowany fragment muru miejskiego z blankami oraz z bramą o rozwartych wrotach, z uniesioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Rewers: W centralnej części wizerunek ratusza w Nowym Sączu. U góry z lewej strony półkolem napis: Nowy Sącz.

Na boku: Ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

 

Warto zobaczyć…


Rynek: Centralny plac miasta. W Małopolsce największy po krakowskim. Ma 160 metrów długości i 120 m szerokości. Otoczony jest zwartą zabudową. Ustalony w akcie lokacyjnym z 8 listopada 1292 r., stanowi jedną dwunastą ówczesnego grodu. Z przylegającymi ulicami i budynkami tworzy szachownicowy układ miasta. W XVII w. w Rynku znajdowało się czterdzieści domów( obecnie trzydzieści ). Pierwotnie były drewniane, później z cegły i kamienia.  Trawiony pożarami, odbudowywany, przebudowywany Rynek zmieniał swój wygląd. Stopniowo zanikała architektura renesansowa. W 1781r. wyłożono go kamieniami ( z fundacji burmistrza Johana Johanidesa ).
Ratusz: siedziba władz miejskich, usytuowany w centralnym miejscu Rynku. Elektryczna budowla z wieżą zegarową, wystrojem w stylu neorenesansowym i neobarokowym, powstała w latach 1895-97, po pożarze starego ratusza w kwietniu 1894 roku. Fryz nadokienny tworzą herby 33 miast polskich, z którymi Nowy Sącz utrzymywał kontakty handlowe. Wieża ma bogaty wystrój rzeźbiarski. U jej szczytu wzbijają się do lotu cztery kamienne orły, a niżej nad frontem znajduje się figura królowej Jadwigi z berłem Akademii Krakowskiej i wieńcem laurowym, upamiętniającym kolonię akademicką, prowadzoną w XVIII wieku w Nowym Sączu.
Sądecki Park Etnograficzny – skansen regionalny, prezentujący architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową historycznej Sądecczyzny. Region ten obejmuje cztery grupy etnograficzne: Lachów Sądeckich, zachodnią cześć Pogórzan, Górali Sądeckich i Łemków Nadpopradzkich. Na ok. 10 hektarowym obszarze parku znajdują się 62 obiekty, zgrupowane w kilkunastu zespołach. Jest to 9 wielobudynkowych zagród chłopskich, 4 zagrody jednobudynkowe, XVII-wieczny dwór szlachecki, folwark dworski, XVIII-wieczna cerkiew łemkowska, fragment osady Cyganów Karpackich, luźno stojące budynki przemysłu wiejskiego (kuźnia, olejarnia, wiatrak itp.), mała architektura (kapliczki, krzyże przydrożne, studnie, pasieki, suszarnie owoców itp.). W większości obiektów znajduje się stała ekspozycja wnętrz mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych. Odtworzone zostały stare, wiejskie warsztaty rzemieślnicze. Wiedzę o kulturze regionu wzbogacają ponadto tematyczne wystawy etnograficzne: "Izba weselna" i wystawa maziarstwa łemkowskiego. Charakter tradycyjny ma również zieleń i całe otoczenie zagród. Obecnie przy udziale funduszy unijnych trwają prace przy budowie Miasteczka Galicyjskiego. To zalążek rekonstrukcji dziewiętnastowiecznego, miasteczka w Galicji – prowincji Austro-Węgier. Centralnym miejscem będzie rynek, wokół którego rozlokuje się w sumie 17 zrekonstruowanych obiektów. Ich odtworzenie było możliwe dzięki zachowanym rycinom i fotografiom oraz pracom studialnym projektantów, przeprowadzonym w miasteczkach Małopolski, które jeszcze zachowały resztki klimatu sprzed ponad wieku. Powstało już starosądecki ratusz i dwór szlachecki z Łososiny Górnej, w których będzie ośrodek konferencyjno - szkoleniowy, dwa budynki mieszkalne, a w nich zaaranżowane będą: atelier fotografa, pracownia zegarmistrzowska i warsztat garncarza.
Całość zadania będzie zrealizowana w 2008 roku. Gotowa jest też rekonstrukcja zespołu trzech zagród kolonistów niemieckich z przełomu XVIII i XIX w., wzorowanego na tych zachowanych w Gołkowicach pod Starym Sączem wraz ze zborem ewangelickim.


Opracowano na podstawie:
„Z wieży ratuszowej” Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora
Zdjęcia: Sławomir Sikora

Urząd Miasta
Rynek 1
018 443-53-08
www.nowysacz.pl
www.cit.com.pl
promocja@nowysacz.pl

 

 

Nowy Sącz - przykładowe kwatery i noclegi

Komentarze

:(Anetka):  data wpisu:  2007-12-16 18:03:36
NOTO FAJNE
kasia ;)  data wpisu:  2007-08-18 15:30:51
ehh ... ten Nowy Sącz - piękne miasto :*

Dodaj komentarz


Treść:
Podpis:
Kod weryfikacyjny: CAPTCHA

Przepisz powyższy kod:

Przewodnik turystyczny - REGIONY

Przewodnik turystyczny - MIASTA i MIEJSCOWOŚCI

Prezentowane na łamach serwisu kwatery i proponowane w nich noclegi nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. E-wyjazd.pl nie ponosi odpowiedzialności za szczegóły oferty deklarowane przez poszczególne obiekty.
Lista miejscowości Lista typów Tworzenie stron internetowych